Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Hội thao, Hội diễn văn nghệ

Giải bóng chuyền SV Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Giải bóng chuyền SV Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Do Liên Chi Đoàn Khoa Công nghệ Điện - Điện tử tổ chức
sáng ngày 24.9.2023 tài Cơ sở 4 Trường Đại học Công Thương TP. HCM

Khai mạc Giải bóng chuyền nam Khoa CN Điện - Điện tử

Khai mạc Giải bóng chuyền nam Khoa CN Điện - Điện tử

Giải bóng chuyền nam khai mạc ngày 24.09.2023

KẾ HOẠCH Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

KẾ HOẠCH Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

Địa điểm: Hội trường C
Thời gian: 18 giờ 00, ngày 11.11.2022

KẾ HOẠCH HỘI THAO SV - Chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

KẾ HOẠCH HỘI THAO SV - Chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Thời gian tổ chức: Từ ngày 21.5.2022 đến 12.6.2022
Thời gian đăng ký: Từ ngày 13.5.2022 đến 19.5.2022

Giải bóng đá SV năm 2022

Giải bóng đá SV năm 2022

Chi đoàn Khoa CN Điện - Điện tử tổ chức giải bóng đá SV toàn Khoa ngày 01.4.2022

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN - LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2021

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN - LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 2021

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Tổ chức Hội thao bóng đá Sinh viên năm 2021

1 2 > >>