Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Thông tin công nghệ

THÔNG BÁO_Kế hoạch xét duyệt hồ sơ đăng kí đề tài NCKH 2023

THÔNG BÁO_Kế hoạch xét duyệt hồ sơ đăng kí đề tài NCKH 2023

Toàn văn Thông báo và Kế hoạch xét duyệt hồ sơ đăng kí đề tài NCKH

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2023

Hội thảo NCKH cấp Khoa năm 2023 diễn ra tại B207, 140 Lê Trọng Tấn
Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 5.5.2023

Cuộc thi Sinh viên NCKH - Khoa CN Điện - Điện tử năm 2023

Cuộc thi Sinh viên NCKH - Khoa CN Điện - Điện tử năm 2023

Cuộc thi sinh viên NCKH ngày 20/4/2023 (13H00 – 16H00)
tại lầu 3, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM
140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

KẾ HOẠCH V/v Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH V/v Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Đối tượng tham dự: Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Công nghiệp
Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm nộp hồ sơ.
Thời gian tổ chức: từ tháng 05 đến tháng 07 năm 2022

1 2 3 4 > >>