Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Thông tin công nghệ

SEMINA "Developing Signal Processing Applications with MATLAB"

SEMINA "Developing Signal Processing Applications with MATLAB"

1. Thời gian: 8g00 đến 11g30 ngày 15/05/2024
2. Địa điểm: Tầng 3 trung tâm Thư viện, 140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Đăng ký tham dự Hội thảo Khoa học cấp Khoa 2024

Đăng ký tham dự Hội thảo Khoa học cấp Khoa 2024

Chủ đề: Định hướng phát triển ngành Điện, Điện tử và Tự động hóa
Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30, ngày 29.05.2024
Tại phòng: B504, số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Theo quyết định số: 584/QĐ/DCT ngày 4/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP HCM

Nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh tại Hội nghị tổng kết hoạt động  khoa học công nghệ năm học 2022-2023 của Trường ĐH Công Thương TPHCM

Nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh tại Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm học 2022-2023 của Trường ĐH Công Thương TPHCM

Sáng ngày 16/12/2023, tại Hội trường C - Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) năm học 2022 – 2023.

1 2 3 4 5 > >>