Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Khoa học công nghệ

SEMINA "Developing Signal Processing Applications with MATLAB"

SEMINA "Developing Signal Processing Applications with MATLAB"

1. Thời gian: 8g00 đến 11g30 ngày 15/05/2024
2. Địa điểm: Tầng 3 trung tâm Thư viện, 140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Đăng ký tham dự Hội thảo Khoa học cấp Khoa 2024

Đăng ký tham dự Hội thảo Khoa học cấp Khoa 2024

Chủ đề: Định hướng phát triển ngành Điện, Điện tử và Tự động hóa
Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30, ngày 29.05.2024
Tại phòng: B504, số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

Cuộc Thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2024

Cuộc Thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2024

Cuộc thi do Khoa Công nghệ Điện - Điện tử tổ chức thường niên
Diễn ra tại Trung tâm Thông tin Thư viện số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Theo quyết định số: 584/QĐ/DCT ngày 4/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP HCM

1 2 3 4 5 > >>