Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KIỂM ĐỊNH VIÊN, NHÂN VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KIỂM ĐỊNH VIÊN, NHÂN VIÊN

Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện vệ sinh, an toàn lao động TP. Hồ Chí Minh HOSITCO

THÔNG BÁO_Kế hoạch xét duyệt hồ sơ đăng kí đề tài NCKH 2023

THÔNG BÁO_Kế hoạch xét duyệt hồ sơ đăng kí đề tài NCKH 2023

Toàn văn Thông báo và Kế hoạch xét duyệt hồ sơ đăng kí đề tài NCKH

THÔNG BÁO Về việc nộp khóa luận tốt nghiệp – học kỳ 2 năm học 2022 -2023

THÔNG BÁO Về việc nộp khóa luận tốt nghiệp – học kỳ 2 năm học 2022 -2023

Khoa CN Điện – Điện tử thông báo thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp – học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO_điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi Lập trình PLC 2023

THÔNG BÁO_điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi Lập trình PLC 2023

Vì lí do thực hiện các công tác kiểm định chất lượng đào tạo của Khoa và Nhà Trường, dựa trên số lượng sinh viên đăng ký tham dự nên Khoa CN Điện – Điện tử điều chỉnh kế hoạch tổ chức Cuộc thi lập trình PLC 2023

THÔNG BÁO_điều chỉnh kế hoạch tổ chức Cuộc thi Robotics năm 2023

THÔNG BÁO_điều chỉnh kế hoạch tổ chức Cuộc thi Robotics năm 2023

Vì lí do thực hiện các công tác kiểm định chất lượng đào tạo của Khoa và Nhà Trường nên Khoa CN Điện – Điện tử điều chỉnh kế hoạch tổ chức Cuộc thi Robotics năm 2023

1 2 3 4 5 > >>