Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Tuyển dụng lao động

Công ty TNHH TMDV KTCN Tự Động Hoàng Phong_TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH TMDV KTCN Tự Động Hoàng Phong_TUYỂN DỤNG

Cần tuyển 02 vị trí Kỹ sư Điện công nghiệp

TUYỂN DỤNG_SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN DỤNG_SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật

CTY TNHH TM DV ĐIỆN THẾ ANH_TUYỂN DỤNG

CTY TNHH TM DV ĐIỆN THẾ ANH_TUYỂN DỤNG

Cần tuyển nhiều nhân viên kỹ thuật điện nước - Thi công lắp đặt hệ thống điện nước nhà xưởng
làm việc tại Bình Dương (có bố trí chỗ ở)...

1 2 3 4 5 > >>