KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

XƯỞNG THỰC HÀNH

Buổi lễ Khánh trành Trung tâm Công nghệ Việt Đức

XƯỞNG THỰC HÀNH

Toàn bộ hệ thống chiết - rót của KHS tại Trung tâm Công nghệ Việt Đức

XƯỞNG THỰC HÀNH

XƯỞNG THỰC HÀNH

XƯỞNG THỰC HÀNH

Trưng bày Mô hình Đồ án tốt nghiệp của SV các năm học