Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Việc làm

THÔNG BÁO  V/v: Tuyển dụng Kỹ thuật viên kiểm định

THÔNG BÁO V/v: Tuyển dụng Kỹ thuật viên kiểm định

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH (HOSITCO)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Công ty Cổ Phần Điện Toàn Cầu (GE CORP.)
Thời gian làm việc (lao động thời vụ):
• Ca Full: Ca 1 (7h30 – 16h30), tăng ca (17h00 – 20h00), từ thứ 2 đến chủ nhật.
• Ca gẫy: Ca 1 (7h30 – 12h00), Ca 2 (13h00 – 16h30), Ca 3 (17h00 – 20h00), từ...

1 2 3 4 5 > >>