Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Khảo sát trực tuyến

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 VÀ 2 NĂM 2021; ĐỢT 1, 2 và 3 NĂM 2022

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 VÀ 2 NĂM 2021; ĐỢT 1, 2 và 3 NĂM 2022

Ý nghĩa: Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động

KẾ HOẠCH Vv. Triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của SV mới nhập học

KẾ HOẠCH Vv. Triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của SV mới nhập học

Thời gian Khảo sát: Tháng 9, tháng 10 năm 2022
Đối tượng: SV hệ Đại học chính quy, nhập học năm 2022 - 2023

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 VÀ 2 NĂM 2020, ĐỢT 1 NĂM 2021

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 VÀ 2 NĂM 2020, ĐỢT 1 NĂM 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, Khoa CN Điện - Điện tử triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Đăng ký chuyên ngành học - ngành Công nghệ điện, điện tử

Đăng ký chuyên ngành học - ngành Công nghệ điện, điện tử

Dành cho sinh viên ngành CNKT Điện, Điện Tử (khóa 10)

1 2 > >>