Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Thực tập - Kiến tập

Kế hoạch triển khai Tuyển sinh các Chương trình Thực tập và Du học

Kế hoạch triển khai Tuyển sinh các Chương trình Thực tập và Du học

Thực tập có hưởng lương tại Nhật Bản và Du học Nhật Bản, Hàn Quốc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 10DHTDH

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 10DHTDH

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA – HỌC KỲ 1 NĂM
HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO_Danh sách sinh viên tham quan CTy JINYU vs SALUN

THÔNG BÁO_Danh sách sinh viên tham quan CTy JINYU vs SALUN

Sinh viên tập trung 6g20 thứ 7, ngày 6/8 tại 31 Chế Lan Viên

KẾ HOẠCH V/v tổ chức tham quan Công ty JINYU TIRE và Công ty SAILUN

KẾ HOẠCH V/v tổ chức tham quan Công ty JINYU TIRE và Công ty SAILUN

- Dành cho sinh viên Khóa 10ĐH và 11ĐH năm 2022
- Truy cập Link để đăng ký.....

Tham quan thực tế tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ âm thanh Triệu Gia

Tham quan thực tế tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ âm thanh Triệu Gia

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử khóa 09DH
Hình ảnh cập nhật mới...

1 2 3 > >>