Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Chương trình Văn nghệ Khoa CN Điện Điện tử - Hội diễn VN cấp Trường 2023-2024

Chủ đề "Khát vọng"
Hội diễn VN cấp Trường năm 2023 - 2024

Chào mừng Kỷ niệm 40 năm Thành lập Trường và 20 năm Thành lập Khoa

40 năm Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

20 năm Thành lập Khoa Công...

Hội thảo Khoa học Khoa Công nghệ Điện - Điện tử 2022

Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Bản tin HTV9_Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác HUFI-SoundMax

Lễ ký kết diễn ra ngày 02.4.2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, 140 Lê...

CHUYÊN MỤC: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP_NGÀNH QLNL_HTV7

Giới thiệu và tuyển sinh ngành Quản lý năng lượng năm học 2021 - 2022, Khoa Công nghệ Điện - Điện...

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện - Khóa 1

Hội đồng 1_chấm luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện - Khóa 1, Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Các thế hệ Sinh viên Khoa CN Điện - Điện tử, Chúc mừng ngày 20.11

Hình ảnh Sinh viên và Cựu Sinh viên (từ năm 2012 đến năm 2020) về chúc mừng Thầy, Cô ngày...

Tiết mục nhảy mashup của SV Khoa Điện - Điện tử

Tiết mục nhảy Mashup của SV Khoa Điện tử trong Hội diễn văn nghệ Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

1 2 > >>